Informace o zpožděném předání občanských průkazů

Magistrát města České Budějovice, stejně jako ostatní úřady v České republice,  obdržel od Ministerstva vnitra ČR urgentní zprávu týkající se okamžitého zastavení vydávání občanských průkazů vyrobených v době od 1.9. do 8.9.2005 a to z důvodu výrobní vady, ke které došlo ve Státní tiskárně cenin. Tyto občanské průkazy  musejí  být vráceny do výroby.

Českobudějovický magistrát  se za vzniklou  situaci, i když ji nezavinil a neměl možnost ji ovlivnit, omlouvá.

Občanům, kteří si podali žádost o nový občanský průkaz v období od 24.8. do 7.9.2005, budou nové doklady předány se zpožděním, jehož délku není bohužel možné odhadnout.  Proto jim doporučujeme, aby se telefonicky informovali , jestli už mají občanský průkaz připravený k předání a to na tel. č. pracoviště občanských průkazů:

386 805 140, 386 805 141, 386 805 142.