Informace pro občany - Matrika

Ověřování listin

v úřední dny (pondělí, středa, pátek) na odd. matrik, 1. poschodí, č. dveří 109, 110

mimo úřední dny (úterý, čtvrtek) na odd. matrik, přízemí, č. dveří  026, 026a

Žádosti o výpis z rejstříku trestů

v úřední dny (pondělí, středa, pátek) na odd. matrik, 1. poschodí, č. dveří 112

mimo úřední dny (úterý, čtvrtek) na odd. matrik, přízemí, č. dveří 026, 026a

(kolky v hodnotě 50, - Kč se prodávají v informačním centru vchod č. 3 v přízemí)

Žádosti o občanské průkazy a cestovní pasy

se vyřizují denně na odd. matrik, přízemí, č. dveří 026, 026a