Informace pro občany - opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky

Mimořádná veterinární opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky předpokládají, kromě jiného, také sčítání drůbeže v drobnochovech na území jihočeské metropole podle nařízení Krajské veterinární správy č.10/2006. Za tímto účelem byly zřízeny sčítací skupiny, které budou ve  čtvrtek 30.3 a v pátek 31.3.2006 obcházet místa, kde se dá předpokládat chov drůbeže. V této souvislosti žádáme občany o součinnost a spolupráci. Informace  o chovu drůbeže mohou občané také sami podat v přímo v budově historické radnice v městském informačním centru, vchod č.3. Děkujeme za pochopení a pomoc.

Podrobnější informace mohou občané získat také na telefonních číslech:  38 680 2929, 38 680 1804, 38 680 1805.