Informace pro občany - zákonné termíny pro výměnu občanských průkazů

Nařízením vlády č. 612 ze dne 16. 11. 2004, které nabylo účinnosti dne 1.1. 2005, se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů takto:

Státní občané ČR jsou povinni provést výměnu OP bez strojově čitelných údajů vydaných

a) do 31. prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2005;žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2005

b) do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2006;žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2006

c) do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2007; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2007

d) do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2008; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2008

V současné době občané ve zbytečně dlouhém předstihu  zahlcují pracoviště OP se žádostmi o výměnu OP, které mají platnost ještě např. 2 roky i déle. Kapacita pracoviště je samozřejmě omezená, takže poměrně častým jevem jsou dlouhé fronty, čímž se  prodlužuje doba čekání těm, kteří si doklady naopak musejí  vyměnit v průběhu letošního roku.