RADY A INFORMACE PRO OBČANY

Ochrana člověka při mimořádných událostech

ZDE je odkaz na portál, kde se dozvíte, rozumnou formou, mnoho užitečných informací z hlediska ochrany člověka při mimořádných událostech nebo krizových situacích. Je vhodný i pro výuku našich nejmenších. :-)

Projekt "VAŠE CESTY K BEZPEČÍ  aneb chytré blondýnky radí..."

ZDE si můžete přečíst brožuru, která je věnována přípravě občanů na různá nebezpečí, která v běžném životě hrozí. Vytvořili ji příslušníci základních složek IZS jihomoravského kraje a dali ji k dispozici pro veřejné využití. Naleznete zde řadu užitečných informací, např. k předcházení vzniku požáru, jak se chovat při požáru, jak funguje varování obyvatelstva, jak volat na linku tísňového volání, připravit se na evakuaci, co dělat při povodni, v případě extrémních klimatických jevů, ale i v případě blackoutu. Nevíte co je blackout? I to vám blondýnky prozradí...

Informace pro případ radiační havárie JE Temelín

Přesto, že město České Budějovice leží mimo Zónu havarijníhoo plánování, část obce s rozšířenou působností (např. město Zliv) v Zóně leží. ZDE  je k dispozici příručka s postupy při vzniku radiační havárie primárně určena pro obyvatele žijící v Zóně havarijního plánování, jak mají postupovat v případě radiační havárie.

České Budějovice jsou v případě vzniku radiační havárie místem přijímacího střediska a místem ubytování obyvatel ze Zóny havarijního plánování, kteří by byli evakuováni. V příručce občané Českých Budějovic ale naleznou informace například o účincích ionizačního záření na lidský organizmus, popis jaderné elektrárny a mnoho dalších potřebných informací. Samozřejmě se zde dozví, co je Zóna havarijního plánování a jaké obce do Zóny patří.

APLIKACE "ZÁCHRANKA"

ZDE si můžete stáhnout mobilní aplikaci "záchranka", díky které přivoláte Zdravotnickou záchrannou službu a Horskou službu stiskem jednoho tlačítka, automaticky odešlete svou polohu a další důležíté informace. Tento projekt je zajímavý i z hlediska rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů (AED), které tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace, aplikace umožní vyhledat, podle vaší polohy, nejbližší dostupný AED.