Informační systém pro cestující MHD v ČB

Jedná se o přenos informací z dopravního dispečinku MHD probíhající prostřednictvím rozšířené radiové sítě Dopravního podniku města České Budějovice a. s., která je nezávislá na sítích veřejných operátorů. Cílem projektu je poskytovat veřejnosti cestující prostředky MHD na území města České Budějovice aktuální dopravní informace. Podstatou projektu je pořízení příslušných technologií.

Informace budou poskytovány prostřednictvím:

1. digitálních displejů umístěných na označnících zastávek MHD

2. velkoplošných obrazovek umístěných v místech přestupů na jiné druhy veřejné dopravy a prostorách obchodně společenských center

3. informačních kiosků s dotykovou obrazovkou  umístěných v budovách magistrátu a dalších veřejně přístupných objektech

 

www.europa.eu