Infozpráva Povodí Vltavy Č. Budějovice - 6. června 7:00 hodin

Hydrologická situace
Všechny sledované toky vykazují pozvolné poklesy hladin. Celé povodí Lužnice již je po kulminacích a hladiny také zvolna
klesají. Setrvalý stav vykazuje hladina Vltavy v České Krumlověv důsledku odpouštění VD Lipno.
Hladina rybníka Rožmberk včera kolem 19 h dosáhla hrany bezpečnostního přelivu.
Podle předpovědí ČHMU se v průběhu dne očekávají další poklesy hladin.