Instalace kopie svatováclavské koruny

Svatováclavská koruna je jako česká královská koruna nejstarší a nejvýznamnější součástí korunovačních klenotů. Její kopii, která je uložena na Karlštejně, si zájemci mohou vůbec poprvé prohlédnout ve výstavní síni radnice od 13. do 17. listopadu 2015 v rozšířených návštěvních hodinách, konkrétně 13.11. od 13.00 do 19.00 hodin a v dalších dnech od 8.00 do 19.00 hodin. Doplní tak letošní mimořádné výstavy, kdy se vedle pohřebních insignií krále Přemysla Otakara II. mohla veřejnost seznámit i s kopií císařské koruny.

„Na radnici se nám tak povedlo v jednom roce přivézt hned tři koruny panovníků a velký zájem veřejnosti, která je přicházela obdivovat, nás potěšil,“ říká náměstek primátora František Konečný s tím, že návštěvníkům výstavy korunovačních klenotů bude zdarma k dispozici drobná brožura pod názvem „Insignie českých králů v Budějovicích“.

Foto: Milan Binder