Internetová verze Encyklopedie Českých Budějovic

Internetovou verzi Encyklopedie Českých Budějovic najdete na stránce encyklopedie.c-budejovice.cz, dostanete se do ní přes úvodní stránku městského webu nebo ji navštivte kliknutím na obrázek vlevo.

Encyklopedie představuje slovníkově uspořádaný soubor základních a spolehlivých informací o dějinách města Českých Budějovic od pravěku do počátku 21. století, o jeho urbanistickém i architektonickém vývoji, obyvatelstvu, osobnostech, kultuře, hospodářství a přírodě. Aktuálně obsahuje na 1.200 hesel, 1.400 ilustrací, tabulek a mapových podkladů a přes 40 filmových ukázek.

Původní autorský projekt Encyklopedie Českých Budějovic vydavatelství NEBE s.r.o. přijali představitelé města v roce 1996. V období poptávky po zpracování dějin města nabídla encyklopedie nejvíce uživatelsky atraktivní formu. Od počátku bylo předností unikátní zaměření díla na město jako celek viděný z mnoha úhlů a interdisciplinární přístup, shrnující dosavadní poznání o městě. Tím se Encyklopedie Českých Budějovic odlišila od jiných monografií a stala se i průkopníkem svého žánru.

Na tvorbě se spolu s redakcí podílel více než stočlenný kolektiv autorů, lektorů, lexikografů a dalších spolupracovníků z odborných, vysokoškolských a vědeckých pracovišť České republiky. Díky práci na encyklopedii se podařilo uchovat a zpřístupnit dílo i soukromé archivy řady významných osobností, některých dnes již nežijících. Její vydání finančně podpořily přední českobudějovické společnosti a podniky, investicido tištěných vydání významnou měrou pokryly tržby z knižního prodeje.


První knižní vydání Encyklopedie Českých Budějovic bylo na základě smlouvy o dílo ze 17. 12. 1996 a jejích dodatků vydáno pod ISBN 80-238-3392-8 v roce 1998 nákladem 5.000 výtisků. Celkem 591 stran formátu 205 x 290 mm obsahuje na 1.100 hesel týkajících se zejména politických a hospodářských dějin, dějin hmotné a duchovní kultury, stejně jako živé i neživé přírody města České Budějovice, které provází téměř 1.400 fotografií, map a ilustrací. Autentičnost knihy stvrdilo ruční číslování každého jednotlivého výtisku.


Druhé vydání Encyklopedie Českých Budějovic bylo připraveno u příležitosti 740. výročí založení města na základě smlouvy o dílo z 1. 7. 2005. Publikace vydaná pod ISBN 80-239-6706-1 nákladem 2.000 kusů byla oproti edici z 1998 aktualizována k roku 2005, rozšířena asi o 100 zcela nových hesel a fotografií, doplněna o jmenný rejstřík, rejstřík místních a pomístních názvů a vkládanou mapu Českých Budějovic s územním plánem města. Rozsah knihy se zvýšil na 672 stran. Revidován byl výběr hesel a vyváženost jejich zastoupení podle připomínek čtenářů k 1. vydání a s ohledem na důležité změny, které přinesl přelom tisíciletí.

Obě vydání byla rozebrána. Hodnotu díla dále potvrdily četné citace v publikacích, článcích, na webu či třeba v rámci geocachingu. Nadčasové a univerzální uspořádání encyklopedie na základě redakcí předem definovaného hierarchického hesláře – tezauru a pečlivé lexikografické zpracování hesel včetně rejstříků a bibliografie se ukázalo velkou předností pro další užití díla. Přímo se nabízelo přenést exkluzivitu Encyklopedie Českých Budějovic do světa elektronických médií a internetu.