Investiční technik/čka a metodik/čka veřejných zakázek příspěvkových org. OŠT na dobu neurčitou.

Výběrové řízení

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje veřejnou výzvu na 1 pracovní pozici dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění – investiční technik/čka a metodik/čka veřejných zakázek PO na odboru školství a tělovýchovy na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce:

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

Možnost nástupu:    ihned po ukončení výběrového řízení

Zájemce musí splňovat předpoklady dle vypsané veřejné výzvy.

Kvalifikační předpoklady:

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - Středoškolské/ Vyšší odborné vzdělání nebo VŠ stavebního, ekonomického, příp. technického směru

Platové zařazení:         tarifní třída 9, 10                                              
/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/
                
Další požadavky:  

- znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- znalost zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění
- znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
- znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
- znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, včetně administrace dotačních titulů
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
- znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
- základní orientace v majetkoprávních záležitostech
- praxe ve veřejné správě vítána
- požadována samostatnost, týmová spolupráce, smysl pro zodpovědnost, spolehlivost

Přihláška musí obsahovat:

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- výpis z trestního rejstříku 
- poučení o ochraně osobních údajů

Benefity: 

- stravenky
- flexi pasy
- příspěvek na dovolenou
- příspěvek na dětské tábory
- příspěvek na penzijní připojištění
- indispoziční volno

Informace:

Mgr. Čermáková Šímová Michaela – vedoucí odboru školství a tělovýchovy, tel.: 386801501
p. Dana Tvarůžková – personální oddělení, tel.: 386802006

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 25.10.2022.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: 
    
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II č.1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.

Zadavatel si vyhrazuje kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto výběrové řízení zrušit.
 

Stránka je publikovaná do 25. 10. 2022 a byla naposledy upravena uživatelem Dana Tvarůžková, 30. 9. 2022.