IPRM Sídliště Máj

Projekty

Harmonogram realizace

/ Harmonogram realizace / Více

Regenerace bytových domů

/ Modernizace a obnova bytových domů je jedním z prostředků IPRM Sídliště Máj, jak zvýšit kvalitu života v dotčené oblasti. Vlastníci bytových domů mohli v rámci IPRM získat až 56% dotaci na investice do společných částí domů. / Více

Projekty - Závazná část

/ Projekty - Závazná část / Více

Cílem Integrovaného plánu rozvoje města Sídliště Máj je zlepšit kvalitu bydlení v severní části sídliště (mapa řešeného území) pomocí revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů. Financování bude zajištěno z Integrovaného operačního programu (IOP), prostředků města a vlastníků bytových domů. Město ukončí realizaci IPRM nejpozději do 31. prosince 2015.

Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice Sídliště Máj podpoří dotací Ministerstvo pro místní rozvoj. Částka určená na dotace pochází z Evropského fondu regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu, v poměru 85:15. Z Evropského fondu regionálního rozvoje bylo alokováno 6,8 mil EUR. Projekty revitalizace veřejných prostranství kofinancuje město České Budějovice. Spolu s investicemi vlastníků bytových domů dosáhnou celkové způsobilé výdaje investované do dotčené oblasti hodnoty až 267 milionů Kč. 


Za použití dotace zajišťuje revitalizaci veřejných prostranství město. Regeneraci bytových domů si zajistili sami vlastníci bytových domů.

IPRM Sídliště Máj ke stažení ve formátu PDF

Harmonogram realizace