Jak na kontaminovaný odpad v době koronavirové pandemie

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie. Jedná se o kontaminovaný odpad a potenciálně kontaminovaný odpad z karantény osob (zejména papírové jednorázové roušky, použité gumové rukavice, papírové kapesníky).


Tento postup je vhodný pro případy, kdy u osob není prokázáno onemocnění COVID-19 i pro případy, že onemocnění osob již bylo potvrzeno:


- Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v karanténě, ukládejte v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm.

- Po naplnění pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete desinfekčním prostředkem.

- Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen desinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad (černé popelnice).

Omezte přístup cizím osobám ke sběrným nádobám (zabraňte vybírání odpadu z popelnic jinými osobami) a nádobu vyndejte pouze v den svozu!

Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků odpadových společností považovat vždy za odpad nebezpečný, buďte k nim prosíme ohleduplní! Děkujeme

Leták ke stažení: Jak na kontaminovaný odpad v době koronavirové pandemie:

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 11. 11. 2020.