Jarní očista města má za sebou první týden

Jarní blokové čištění města pokračuje  podle připraveného harmonogramu . Podle náměstkyně primátora Ivany Popelové se i letos opakuje každoroční evergreen. "Mám tím na mysli nerespektování  přenosného dopravního značení, které vymezuje čištěnou zónu. Nedisciplinovanost parkujících řidičů  způsobila nucené odtažení zatím 270  vozidel. Svou vinu na tom má zřejmě i neznalost  významu dopravních značek IP 25a a IP 25b , čímž se rozumí  začátek a konec zóny s dopravním omezením . Mnoho řidičů se mylně domnívá, že význam značky  začátek zóny  je rušen křižovatkou, jako je to u většiny ostatních značek, ale tak tomu  v tomto případě skutečně není. Její význam totiž  končí teprve v momentě, kdy řidič mine dopravní značku konec zóny s dopravním omezením ,"vysvětluje dopravní značení náměstkyně Ivana Popelová.  Magistrát města České Budějovice v letošním roce upustil od upozorňování občanů na čištění formou informačních letáků, které se vkládali do poštovních schránek, popřípadě  vylepovali na vchody do nemovitostí. " K tomuto kroku nás dovedli  zkušenosti z minulých let, kdy občané velmi  často tuto službu z mnoha různých důvodů kritizovali .  Hlavním a rozhodujícím informačním zdrojem tak zůstává přenosné dopravní značení s vyznačeným datem  a časovým údajem o prováděném čištění. Aktuální informace poskytují kromě místních sdělovacích prostředků i  webové  stránky města,"doplňuje náměstkyně.