Jaro ve včelím úle

Vyzimování včel na střeše naší radnice proběhlo bez problémů a komplikací. Již z několikaleté zkušenosti se ukazuje, že včely na střeše zimují velice dobře.

Aby však mohla včelstva bez komplikací zimovat, předcházela tomu pečlivá příprava včeliček na zimu. Včelstva byla po vytočení medu okamžitě zakrmena a přeléčena proti varroáze. Toto podletní ošetření proti varroáze je velice důležité, aby se v pořádku vylíhla zimní generace včel, která celé společenství převede do jarního období až k první snůšce. Po zakrmení a přeléčení byla včelstva ve skvělé kondici s dostatkem zásob a byl zde dobrý předpoklad zdárného a bezproblémového vyzimování. To bylo podpořeno podzimním ošetřením proti varroáze, které bylo provedeno celkem třikrát, naposledy v polovině prosince 2015.

Zima nabídla počasí typické pro poslední tři zimy, tedy nadprůměrné teploty téměř bez sněhu s týdenními mrazy. To však není zima úplně optimální pro včely, neboť jim nevyhovuje především nestálé počasí s častými výkyvy teplot.

Jen co se udělá po zimě venku trochu teplo, začínají včely vylétat ven. Létají zejména proto, aby si vyprázdnily výkalové váčky, které během dlouhé zimy naplnily, co to šlo. Čím je tepleji, tím létají častěji a vyhlížejí první jarní květy k opylování, aby mohly nakrmit nově se líhnoucí larvy. Během tohoto procesu většina tzv. zimních včel zahyne, což však nevadí, neboť na cestě je již nové včelstvo, které je nahradí.

První jarní prohlídka potvrdila, že včely jsou ve velmi dobré kondici. Jaro nám zatím bohužel nabízí často nestálé a nevypočitatelné počasí s velkými teplotními výkyvy, takže zatím čekáme na první intenzivnější snůšku. Lány řepky jsou již v polovině svého kvetení a včelky zatím kvůli počasí ani neměly možnost tuto nabídku využít. Snad se počasí umoudří a druhá polovina květu řepky již bude za asistence našich včelích svěřenců.

Radniční včela

Z úlu jen tak vylétla si městská včela.

Je tu jaro!

Tu v úžasu oněměla.

Někdo z vás ji možná nezná, je to včela medonosná.

Její úl vysoko nad střechami ční a dává med radniční.