Jednání komise pro přípravu ÚP ČB

Komise pro přípravu ÚP ČB se poprvé sešla dne 17. 12. 2019. Na tomto úvodním jednání byli členové komise seznámeni se stavem pořizování ÚP ČB a s tím, jakým způsobem se mohou aktivně zapojit na zpracování návrhu zadání ÚP ČB.

Předmětem lednových jednání (7. 1. a 13. 1. 2020) komise pro přípravu ÚP ČB byla diskuse a posouzení politických priorit jednotlivých zastupitelských klubů ve vztahu k návrhu zadání ÚP ČB a možnosti jejich řešení v návrhu ÚP ČB.