Jednání Komise pro strategický rozvoj - Strategický plán Českých Budějovic na období 2017 – 2027

 

Dne 16. 3. 2017 proběhlo jednání Komise pro strategický rozvoj, jež se zabývá Strategickým plánem Českých Budějovic pro období 2017 – 2027. Hlavním cílem toho plánu je dosažení změn vedoucích k tomu, aby se v Českých Budějovicích dobře žilo, ale i podnikalo.

Pro lepší informovanost obyvatel a všech subjektů jsou pro tento účel zřízeny webové stránky www.spcb2017.cz, na kterých jsou průběžně zveřejňovány veškeré aktuality i dílčí výstupy. Komise je složena z představitelů města, zástupců významných firem, ale i menších úspěšných společností, univerzity i obyvatel. Strategický dokument by měl být hotový v červnu 2017.