Jednání pracovní skupiny pro ÚP ČB

Dne 13. 1. 2020 proběhla 2. schůzka pracovní skupiny pro ÚP ČB. V rámci jednání byli členové informováni o dosavadním postupu prací na ÚP ČB. Zpracovatel představil odevzdanou první etapu prací – doplňující průzkumy a rozbory. Dále byla část jednání mimo jiné věnována otázkám komise rady města pro architekturu a územní rozvoj.