Jednání pracovní skupiny pro ÚP ČB

  • Dne 22. 9. 2021 proběhla schůzka pracovní skupiny pro ÚP ČB, kde byla představena závěrečná prezentace návrhu ÚP pro společné jednání a zároveň plochy vyžadující podrobnější řešení.
  • Dne 30. 6. 2021 proběhla schůzka pracovní skupiny pro ÚP ČB. Předmětem jednání bylo představení koncepce vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.
  • Dne 2. 6. 2021 proběhla schůzka pracovní skupiny pro ÚP ČB a správců inženýrských sítí. Předmětem jednání bylo vymezení technické infrastruktury.
  • Dne 28. 4. 2021 proběhla schůzka pracovní skupiny pro ÚP ČB a předmětem jednání byla ochrana přírody a životního prostředí.
  • Dne 24. 2. 2021 proběhla schůzka pracovní skupiny pro nový územní plán. Předmětem jednání bylo představení koncepce dopravy a proběhla diskuze nad jednotlivými dopravními problémy.