Jednání Rady města České Budějovice a Rady Jihočeského kraje

Dne 18. 2. 2019 proběhlo v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje společné jednání Rady Jihočeského kraje a Rady města České Budějovice.
Tématem schůzky byly strategické dopravní stavby ve městě a okolí, Jihočeské letiště, Jihočeské divadlo, majetkové záležitosti a nakládání s odpady.