Jednotné kontaktní místo

Dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, v platném znění, Jednotná kontaktní místa jsou zaměřena na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb.

Tato pracoviště jsou součástí celoevropské sítě, v České republice byla zřízena na obecních živnostenských úřadech v sídlech krajů, tzn. v Jihočeském kraji je pouze jediné, a to na odboru Živnostenský úřad, Magistrátu města České Budějovice.

Jednotné kontaktní místo poskytuje:

  • informace nezbytné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů,
  • obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU,
  • obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů,
  • obecné informace o ochraně spotřebitele,
  • kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc

Přijetím zákona o volném pohybu služeb bylo českým podnikatelům umožněno získávat zakázky v zahraničí a dočasně nebo příležitostně podnikat v zahraničí na základě domácího podnikatelského oprávnění. V oblasti služeb jde o dvě svobody, které dohromady umožňují volný pohyb služeb na vnitřním trhu EU:

  • svobodu přeshraničního poskytování služeb - podniky mohou poskytovat své služby i v cizím státě EU, aniž by se musely byť ony, nebo jejich zákazník ze zahraničí kamkoliv přemisťovat.
  • svobodu usazování - podniky EU mohou v libovolném státě Unie začít podnikat, usídlit se tam a provozovat svoji činnost za stejných podmínek jako tuzemské firmy.

"JKM klientovi poskytuje veškeré informace potřebné k zahájení podnikání. Jednotný vnitřní trh Evropské unie nabízí podnikatelům větší prostor poskytování svých služeb než jen uvnitř hranic svého státu. Spousta podnikatelů neví, co je pro podnikání v ostatních zemích Evropské unie potřeba. Proto této možnosti nevyužívají. Přitom se stačí obrátit na české Jednotné kontaktní místo, které je součástí celoevropské sítě, a tudíž od svých zahraničních kolegů zjistí informace ohledně podmínek podnikání v jiných členských státech Unie.

Poček klientů JKM poměrně rychle přibývá. V současné době se na JKM obrací v průměru 180 žadatelů měsíčně. Nejvíce dotazů mají čeští podnikatelé, kteří se chtějí dozvědět, jak mohou podnikat za hranicemi Česka, a využít tak potenciálu vnitřního trhu."

Logo JKM