Jihočech předsedá tajemníkům České republiky

Tajemníka českobudějovického magistrátu Zdeňka Řeřábka si do svého středu zvolilo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky.  „Post předsedy vnímám především jako závazek i další motivaci v pracovním tempu. Důvěra kolegů mne samozřejmě ale také  těší. Takže, stručně řečeno, je to radost i starost dohromady,“říká k nové funkci Zdeněk Řeřábek. Podle něj má nyní sdružení na 320 řádných a 9 čestných členů. „K jeho úkolům patří například předkládání  návrhů k tvorbě legislativy směřujících přímo k členům vlády , poslancům či rezortním ministerstvům a ostatním orgánům veřejné správy. Sdružení úzce spolupracuje s organizacemi a svazy při zajišťování veřejné správy, už tradičním partnerem je v tomto smyslu Svaz měst a obcí ČR,“vysvětluje Zdeněk Řeřábek. Sdružení bylo založeno v roce 1994, má statut přidruženého člena v evropské organizaci U.D.I.T.E. a uzavřeny i smlouvy o spolupráci a partnerství s obdobnými profesními organizacemi v Lotyšsku a na Slovensku.