Jihočeský kraj a Horní Rakousko – máme k sobě blízko

 

Jihočeši a Hornorakušané mají k sobě blízko nejen jako dva sousední regiony, ale i mentalitou. To bylo mimo jiné konstatováno na jednání valné hromady spolku Energy Centre České Budějovice (ECČB), která se konala 28. listopadu v Českých Budějovicích. Na jednání se sešli zemský rada Horního Rakouska, člen hornorakouské vlády, Dr. Michael Strugl s náměstkem primátora Českých Budějovic, Ing. Petrem Holickým a vedoucím odboru regionálního rozvoje Jihočeského kraje, Ing. Lubošem Průchou. Dále se valné hromady zúčastnili zástupci Jihočeské hospodářské komory, Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, České komory autorizovaných inženýrů a techniků, společnosti E.ON a dalších organizací.

ECČB funguje jako platforma pro spolupráci s Horním Rakouskem již osmnáct let. Během své existence realizovalo řadu přeshraničních projektů v oblasti efektivního hospodaření s energií, výstavby a rekonstrukce energeticky úsporných budov, vytápění, využívání obnovitelných zdrojů energie a podpory nových technologií. Jihočeská veřejnost, firmy i veřejná správa využívají ECČB jako bezplatné a komerčně nezávislé poradenské středisko, které mimo jiné provádí zjišťování tepelných úniků z budov pomocí termovizní kamery, zpracování energetických posudků a analýz apod. V rámci své osvětové činnosti se ECČB soustředí na spolupráci se školami (vzdělávací programy pro žáky, zážitkové exkurze, brožury). Letošním větším projektem je projekt „České Budějovice a čistá mobilita“, který je realizován ve spolupráci se statutárním městem České Budějovic a za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a spolkové země Horní Rakousko. Valná hromada odsouhlasila zprávu o činnostech ECČB za uplynulý rok a schválila pracovní program pro rok 2017. V popředí pozornosti bude i nadále vzájemná výměna informací a zkušeností mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem a podpora energeticky úsporných opatření a zavádění nových technologií v obou regionech.