Jiráskovo nábřeží a Budivojova ulice - omezení v dopravě - upozornění

 

Jiráskovo nábřeží

Termín:          I. etapa          1.9.2015 – 14.9.2015 (úsek 90 metrů)

                     II. etapa         15.9.2015 – 30.9.2015 (úsek 130 metrů)

                     III. etapa        1.10.2015 – 10.10.2015 (úsek cca 150 metrů)

Místo:             částečná uzavírka místní komunikace ulice Jiráskovo nábřeží v úseku mezi ulicemi Klavíkova – Budivojova včetně křižovatek, levý jízdní pruh bude průjezdný ve směru od ulice Budivojova, provoz bude řízen mobilní semaforovou soupravou.

Důvod:           provádění rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek.

Budivojova ulice

Termín:          8.9. – 19.10.2015

Místo:             úplná uzavírka místní komunikace ulice Budivojova v úseku mezi ulicemi Kubatova – Jiráskovo nábřeží.

Důvod:           provádění rekonstrukce parovodu – akce: „Horkovod Pražské předměstí III. etapa“.

DIO 1. etapa

DIO 2. etapa

DIO 3. etapa