Jiráskovo nábřeží - částečná uzavírka

 

Termín:                     9.7.2015 (od 7:00 hod.) – 25.7.2015

Místo:                  Částečná uzavírka místní komunikace ulice Jiráskovo nábřeží (úsek mezi ulicemi Klavíkova – Husova tř., levý jízdní pruh ve směru od ulice Klavíkova, zjednosměrnění ulice, viz DIO)

Důvod:                 Pokládka NTL plynovodu