Jmenování komise pro přípravu ÚP ČB

Pro maximální informovanost zastupitelů města byla radou města dne 25. 11. 2019 jmenována Komise pro přípravu nového územního plánu. Komise je složena z předsedů zastupitelských klubů. Předsedou komise je Mgr. Juraj Thoma. Komise byla jmenována usnesením č. 1513/2019.

usnesení Rady města