K návrhu zadání ÚP ČB při jeho zveřejnění došlo celkem 259 podání

Návrh zadání ÚP ČB byl zveřejněn k nahlédnutí na úřední desce ve dvou termínech, a to od 2. 3. do 2. 4. 2020, následně pak od 27. 4. do 28. 5. 2020. Posledním dnem, do kterého bylo možné podat připomínky k návrhu zadání, byla středa 27. května 2020.

K vystavenému návrhu zadání ÚP ČB došlo celkem 259 připomínek a požadavků, jak od veřejnosti, tak od dotčených orgánů, či sousedních obcí. Na jejich vyhodnocení se pracuje.