Kácení dřevin - nová právní úprava

Od 1.11. 2014 upravuje povolování kácení dřevin rostoucích mimo les nová vyhláška č. 222/2014 Sb., která upravuje vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Oproti předchozí právní úpravě (vyhláška č. 189/2013 Sb.) zjednodušuje kácení ovocných dřevin na pozemcích a obnovuje ochranu ostatních dřevin dle stanovených výjimek. Odkaz na celé znění vyhlášky zde.
Zkrácený výtah vymezujících parametrů pro povolování kácení:

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení:


- pro dřeviny do obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
- pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha porostů nepřesáhne 40 m2.
- pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.
- pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území (vymezené územním plánem obce), evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Oproti předchozímu znění vyhlášky se zjednodušila identifikace pozemku rozhodného pro uplatnění výjimky, jen je nutné sledovat, zda je pozemek (např. v zahrádkářské kolonii, chatové oblasti atd.) zastavěným územím dle územního plánu obce (neplatí pro zastavitelné území). Pokud jsou splněny všechny podmínky, je možné kácet ovocné dřeviny bez povolení orgánu ochrany přírody a krajiny.