Kampaň "DEN BEZ TABÁKU"

termín:  27.5. 2005 od 10.00 hod do 17.00 hod

místo konání: Nám. Př. Otakara II. v rohu směrem k Černé věži

spolupracují: Zdravotní ústav v Českých Budějovicích

popis:

V tomto roce se Zdravé město České Budějovice zapojí do celostátní kampaně NSZM Den bez tabáku. Ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Č.Budějovicích bude v tento den na náměsti postaven přístřešek, pod kterým budou pracovnice ZÚ poskytovat veškeré důležité informace jednak o škodlivosti kouření, ale především o možnostech odvykání, které nabízí. Ti, kteří  vyplní dotazník týkající se kouření, obdrží  volnou vstupenku na Černou věž, aby si ověřili svou kapacitu plic.  A ten, kdo odevzdá jednu celou cigaretu, dostane jablíčko jako náhražku.

Zdravé město uvítá každého, kdo bude mít zájem o informace a hlavně ty, kteří se rozhodli přestat s kouřením.