Kampaň "Na kolo jen s přilbou skončila v roce 2008, ale nese své kladné plody dodnes"

Kampaň v roce 2008 dovršila svého čtvrtého roku konání a tímto rokem (na nějaký čas?) skončila.  Přesto stále vidíme velké množství dětí i dospělých na kole s přilbou a to je naše odměna za kampaň.

Celkem bylo za 4 roky rozdáno  60  kol . 

Snažili jsme se vytvořit  prostředí, kde je normální jezdit na kole s přilbou, jedinou překážkou nošení cyklistických  přileb je nezvyk. A někdy i špatný příklad dospělých.  

Dle dopravního průzkumu cyklistické dopravy kampaň uzavíráme s vědomím, že  byla úspěšná !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA KOLO S PŘILBOU - v roce 2008

Včera ( 28.8. ) jsme měli v úmyslu rozdat kromě krásných blikaček a světel, zámků a pumpiček a podobných drobných dárků také tři jízní kola .  A protože bylo krásné počasí nečekali jsme u plovárny na cyklostezce  na jezdce dlouho. Městská policie postupně zastavila za toto odpoledne na dvacet dětí. První tři kola dostali : devítiletá Dagmar  ze sídliště Máj, jedenáctiletý Milan z Plzeňské ulice,  třináctiletý Kristián ze Čtyrech Dvorů, Branišovská ulice. Kolo  osobně předal také ředitel pobočky  Oborové zdravotní pojišťovny Ing. Vladimír Adam. Kola jsme rozdali takovou rychlostí a dětí jezdilo stále mnoho, že jsme se dohodli a ještě jsme přivedli z radnice kola další. Když jsme darovali čtvrté kolo dvanáctiletému Cyrilovi z Plzeňské ulice a chystali se k odchodu, přijela dívenka na kole, které dávno nevyhovovalo velikostí jejímu věku. Byla to Liduška  ze základní školy Grünwaldova .Paní náměstkyně jí dávala světýlko a drobné dárky  a náhle slyšíme jak její tatínek říká :"....to je krásný dárek pro Lidušku , ona má dnes zrovna narozeniny.." A tak se stalo, že v tento den jsme rozdali ještě páté kolo a sedmiletá Ludmila z ulice U Vltavy měla velikou radost a krásné narozeniny!!!     V letošním roce jsou  od jara opět na školách plakáty a materiály ke kampani, která pomáhá chránit zdraví a životy Vás, dětí. Plakáty najdete i v  nemocnici, v ordinacích dětských a dalších lékařů s upozorněním na tuto kampaň. Děti mají ve školách k dispozici pracovní listy k výtvarné tvorbě při dopravní výuce.

Ani reklamní lavičky ve městě České Budějovice nezůstávají bez upozornění na kampaň Magistrátu města.

Odměňování začalo s prvními jarními paprsky a cyklohlídka Městské policie se činí. Děti jedoucí na kole s přilbou na hlavě jso odměňovány  drobnými dárky a také novým jízdním kolem.

Doposud jsme Vás potkali v lokalitách u Pražského sídliště, na sídlišti Vltava, u základní školy Grünwaldova, u řek města na přilehlých cyklostezkách,v Rožnově,u Dukelské ulice, na nábřeží.....

Doposud rozdala paní náměstkyně Popelová  se zástupci sponzorů - zdravotních pojišťoven - 24 jízdních kol v roce 2008 !

Nesmíme zapomenout na poděkování všem sponzorůma lékařům, především MUDr.Klímovi z nemocnice z dětskéhonoddělení,  pedagogům , městské policii bez jejichž spolupráce by nebyla kampaň proveditelná.

SPONZOŘI KAMPANĚ  bez kterých bychom nemohli odměňovat novým jízdním kolem a dalšími drobnými  odměnami:

Česká podnikatelská pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,pojišťoven a stavebnictví

Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR 

Všeobecná zdravotní pojišťovna

E.ON Česká republika, a.s. 

1.JVS 

 Takže nezapomeňte : Na kolo vždycky jen s přilbou !!!

  Martina Růžičková - koordinátor kampaně - případné dotazy na 386801114.

Na kolo jen s přilbou  v roce 2007

zde Závěrečná zpráva roku 2007

Ve středu 12.12. se u paní náměstkyně Popelové sešlo dvanáct dětí z osmi základních škol. tyto děti měly štěstí, že komise vybrala jejich malované obrázky ke kampani a tak odcházely s poděkováním a nádhernými hodnotnými knihami. Menší děti si obrázkem "vymalovaly" poukázku na sportovní potřeby do prodejny Cyklošvec.

zpráva tisku

Jak probíhalo odměňování na podzim ?

Šestnáctý říjen bylo krásné slunečné počasí a statutární město České Budějovice opět odměňovalo jezdce s přilbou. Paní náměstkyně Ing.Popelová spolu s představiteli zapojených zdravotních pojišťoven a za pomoci cyklohlídky Městské policie zastavili postupně čtyři cyklisty. Tři děvčata a jednoho chlapce.

A tak v toto odpoledne našla krásná jízdní, tentokrát z prodejny CykloJiřička, své nové majitele.

Na  fotografiích předávají  kola také zástupci Zdravotních pojišťoven.

Dosavadní průběh :

Městská policie již na jaře vyrazila do ulic s odměnami pro ukázněné cyklisty - blikačky, světýlka, zámky, taštičky

Velmi zajímavá beseda odstartovala kampaň - 13.4. 07 na zahájení výstavy Mobil salon na Výstavišti a.s. promluvil ke školním dětem pan MUDr. Jiří Klíma z dětského oddělení Nemocnice a.s. Poutavou prezentaci k úrazům, které v nemocnici ošetřoval a které se staly dětem jedoucím bez přileb dokázal zaujmout. Když z prezentace odcházíte, již víte jakou cenu má chránit si vlastní život !

Svým příkladem a důsledným dozorem pomozte i vy  vytvořit  prostředí, kde je normální jezdit na kole s přilbou, jedinou překážkou nošení cyklistických  přileb je nezvyk.

Do 20. srpna tohoto roku je již rozdáno PATNÁCT krásných nových jízdních kol a stovky drobných odměn.

A nezapomeňte !!!

Kampaň v roce 2008 pokračuje.

  Martina Růžičková-koordinátor kampaně

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(60kB)

Rok 2006

  Statutární město České Budějovice letos druhým rokem organizuje kampaň  k prevenci úrazů hlavy na kole  „Na kolo jen s přilbou“ a rozšiřuje ji na všechny děti ve věku do 18-ti let. 

V loňském roce jsme si  ověřili,  že spolupráce  se školami  je vynikající a v kampani jsme odměnili v ulicích města 142 dětských cyklistů ( napomenuli 62 ) a  rozdali 5 jízdních kol žákům základních škol města České Budějovice.

Zahájení kampaně pro rok 2006  proběhlo na výstavě

Mobil salonu ve dnech 7. 4.- 9.4.2006 .

Statutární město České Budějovice ve spolupráci s dětským oddělením Nemocnice zde uspořádalo zajímavý seminář pro děti „ Na kolo jen s přilbou “. Své zkušenosti z praxe přednesl dětem MUDr. Jiří Klíma

celý text zde (41kB)

Do základních, středních škol a také některých mateřských škol, které projevily zájem byly dodány plakáty kampaně a pro děti předlohy k domalování .

Vážení pedagogové,
  podle množství namalovaných obrázků, které se nyní ve velkém množství vrací na Magistrát města-  odbor životního  prostředí České Budějovice ke kampani Na kolo jen s přilbou, je patrno jaký 

 nenahraditelný výchovný přínos vykonali  učitelé,  kteří s dětmi probírají problematiku nošení přilby.
  Většinu chodeb základních škol vyzdobily děti svými výkresy  a protože některá díla
  jsou opravdu  nádherná, uvažujeme o odměnách pro mladé umělce až se sejdeme ve školních lavicích po prázdninách.

  Náměstkyně primátora Ivana Popelová děkuje touto cestou pedagogům, kteří věnovali své úsilí na podporu  kampaně a ochranu dětského zdraví .
  Odměňování mladých cyklistů v ulicích pokračuje. Děkujeme Vám

I přes nepřízeň jarního počasí již jezdí dva odměnění mladí cyklisté na nových jízdních kolech :

1. odměňování proběhlo

8.5.2006 na nově otevřeném úseku cyklostezky u řeky na Vrchlického nábřeží

2. odměňování jízdními koly se uskutečnilo u Malého jezu 19.6.06

3. odměňování na cyklostezce u plovárny proběhlo 26.6.06

21.9.2006  Tento týden se už na pět dětí z Českých Budějovic usmálo štěstí. V rámci pokračování kampaně Na kolo jen s přilbou vyšel Magistrát města ČB v čele s paní náměstkyní Ivanou Popelovou a Městskou policií do ulic města a odměňoval projíždějící cyklisty s přilbou.Včera například na cyklostezkách u Plzeňské,Průběžné ulice a pak na cyklostezce přes řeku Vltavu. Rozdala se spousta drobných odměn jako jsou blikačky na zadní a přední kola, kvalitní zámky na kola, taštičky a cyklistické láhve.Třem dětem předali včera aktéři kampaně tři krásná jízdní kola značky Apache a Galaxy. A tak díky, podpoře zdravotních pojišťoven - Oborové ZP s panem Ing. Adamem a  Ministerstva vnitra s paní ředitelkou JUDr.Boženou Kučerovou- a 1.JVS mohou chlapci Jakub Cízl a Roman Stehlík ze sídliště Vltava a děvčátko Barborka z centra města užívat nové kolo jako poděkování zato, že jezdí na kole s přilbou , chrání si své zdraví a jdou příkladem kamarádům. V úterý zase měli štěstí Lukáš a Kristýna.   V pátek 22.9. se usmálo štěstí na děvče, které se přijelo podívat na náměstí. Zde probíhal Evropský den bez aut a protože Jana měla na hlavě přilbu dostala jako poděkování za zodpovědný přístup ke svému zdraví nové jízdní kolo. Toto jí předal pan náměstek Juraj Thoma.

Poslední akcí tohoto roku bylo vánoční 19.12.06 setkání s dětmi, které nám poslaly namalované pracovní listy kampaně.Všechny práce byly velice pěkné a my jsme se rozhodli odměnit zdařilé a nápadité práce dětí  dárkovými poukázkami na novou přilbu v hodnotě 1000,- Kč a knihami z  Odboru školství Mm a z nakladatelství Dona, kteří kampaň podporují . Vybráno bylo 42 dětí.

Závěrečná zpráva ke kampani (209kB)

A nezapomeňte! Příští rok jedeme dál s přilbama na hlavě !

----------------------------------------------------------------

rok 2005

 Jde o kampaň " Na kolo jen s přilbou", ( převzato z Kroměříže od jejího iniciátora pana MUDr.Sedláka) ve které nám jde především o snížení poranění  hlavy, které je nejčastějším  zraněním  u předškoláků a školních dětí jezdících na kole bez přilby.

 1) Oslovili jsme mateřské školky a základní školy, žáci se prostřednictvím učitelů právě dozvídají 

  o tom, že nosit přilbu a chránit si své zdraví je normální 

  2)  byli rozneseny plakáty do základních škol, čekáren doktorů a uspořádána spousta akcí 

  3)  a nejdůležitějším momentem je  a bude , že děti  po zahájení kampaně  v ulicích města

  zastavujeme a odměňujeme spolu s Městskou  policií, pokud pojedou s přilbou na kole. 

Zajímavým a účinným momentem výchovy je, že si děti mezi sebou prostě sdělí : " ........ včera mne odměnil policista za to, že jsem měl přilbu...... "

V kampani se k nám připojil Červený kříž, Městská policie, Policie ČR, Besip,některé střední školy, lékaři z dětského oddělení úrazů  a sponzorsky některé zdravotní pojišťovny

  Chcete znát dosavadní průběh kampaně? (196kB) v roce 2005

Od května  do 6. října 2005 bylo Magistrátem města České Budějovice, Městskou policií a Besipem  odměněno drobnými dárky 111 dětí, které jely po městě České Budějovice na kole s přilbou a napomenuto 50 dětí bez přilby.
Během letošní  kampaně Na kolo jen s přilbou předala paní náměstkyně Ing.Ivana Popelová pět nových jízdních kol dětským cyklistům jedoucím s přilbou.

1. kolo (218kB) bylo předáno u nové lávky za Kauflandem

Místa k odměňování byla volena namátkově a pokaždé jinde .

2. kolo (33kB) získal chlapec jedoucí po mostě z Pražského předměstí na sídliště Vltava

3. kolo (27kB) dostal David když se projížděl u Krumlovského mostu u divadla na cyklistické trase 1018

4. kolo (36kB) na sídlišti Vltava čekalo na dva chlapce, bohužel jeden jel bez přilby a tak pouze smutně přihlížel jak je kamarád odměňován novým kolem

Pro 5. kolo (27kB) si přišel další odměněný chlapec druhý den do kanceláře odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města s maminkou. Ta se nám svěřila, že do poslední chvíle nevěřila, že by chlapec mohl na ulici dostat kolo za jízdu s přilbou.

Velký dík patří  zdravotním pojišťovnám, které kampaň podpořily a díky jejichž sponzorství můžeme odměňovat vzorné děti a motivovat je k nošení přilby. Jsou to Česká podnikatelská pojišťovna,a.s., Oborová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Velký dík v práci s dětmi patří Nemocnici a.s., MUDr. Jiřímu Klímovi,

který pro naše děti připravuje zajímavé, poutavé a poučné příběhy o dětech a jejich úrazech,  se kterými se v nemocnici denně, jako lékař na dětském úrazovém oddělení, potkává a kterým by mnohdy přilba zabránila.

V kampani budeme pokračovat, jezdit s přilbou se rozhodně vyplatí ! (60kB)Závěrečná zpráva koordinátora 2005.doc

Naposledy upravil:  Martina Růžičková Publikováno 4. července 2008