Karel Pletzer

7. 6. 1922 - 12. 7. 2002, historik, muzejník a bibliograf

Po studijích na Reformním reálném gymnáziu v Českých Budějovicích a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze nastoupil 1948 do Jihočeského muzea, nejprve jako knihovník, později jako historik. Disertační práci obhájil 1971.

V roce 1953 se stal ředitelem a v 60. letech měl hlavní autorský podíl na expozici Jihočeského muzea i dalších muzeí a památníků v kraji. Po odvolání z funkce v důsledku tzv. normalizace byl v letech 1970 až 1975 vedoucím oddělení historie. V období 1975 až 1977 působil jako redaktor nakladatelství Růže, 1977 až 1982 odborný pracovník dnešní Jihočeské vědecké knihovny, 1989 až 2002 externí spolupracovník Jihočeského muzea.

Působil též v redakci Jihočeského sborníku historického, v letech 1955 až 1973 jako její tajemník redakce, později výkonný redaktor a v letech 1990 až 2000 jako předseda a poté zástupce předsedy redakční rady. V letech 1990 až 1998 řídil také redakci vlastivědného a popularizačního časopisu Výběr, vydávaného v Jihočeském muzeu, a připravil Bibliografický přehled ročníků I-XXXVII (1964 -2000), publikovaný 2004.

Převážnou část své badatelské práce zaměřil na dějiny rodného města, ponejvíce v 15. -17. století. Publlikoval v Jihočeském sborníku historickém, Časopisu Národního muzea, Výběru a v dalších odborných periodikách.

Věnoval se také popularizaci, byl např. autorem turistických průvodců, naposledy "České Budějovice. Královské město na jihu Čech" (1991), četných příspěvků v regionálním tisku a velkého množství hesel v Encyklopedii Českých Budějovic (1998), na jejíž přípravě měl také významný redakční podíl. 

Velkou pozornost věnoval bibliografické práci. V roce 1952 vydal Soupis vlastivědné literatury v Českých Budějovicích. Bibliografie jeho vlastního díla Karel Pletzer. Soupis statí a článků 1941 - 1996 ve zvláštním čísle Výběru 34, (1997), zahrnuje 645 záznamů.

Roku 2002 získal cenu města za autorské a badatelské zpracování publikací Českobudějovické ateliéry 1853 - 1959 (2001), Album starých pohlednic - českobudějovicko (2001) a Bibliografický přehled časopisu Výběr.