Kladení věnců

Statutární město České Budějovice


Den vzniku
samostatného československého státu

Oslavy proběhnou ve spolupráci
s Českým svazem bojovníků za svobodu
a České obce sokolskéčtvrtek 28. října 2010

Náměstí Přemysla Otakara II.
před budovou historické radnice

9.30 hodin


Dětský pěvecký sbor Carmina

projevy
primátora města Doc. RNDr. Miroslava Tettera, CSc.,
hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly
PhDr. et PaedDr. Jiřího Dvořáka, Ph.D.

Hřbitov sv. Otýlie
u pomníku obětem I. světové války

11.15 hodin

položení květin za účasti zástupců města a kraje, Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších hostů

vystoupení ženského pěveckého sboru Rozmarýn
při MO Českého svazu důchodců ČR


Pietní akty u pomníčků padlých proběhnou ve středu 27. října 2010

9:15 památník v Suchém Vrbném
9:30 památník v Mladém
10:00 památník v Rožnově
10.30 památník ve Čtyřech Dvorech