Kněžskodvorská projde obnovou

Rekonstrukce Kněžskodvorské ulice v úseku mezi ulicemi K. Světlé až po vjezd do OBI včetně křižovatky s ulicí Suchomelská, bude zahájena 1. června 2009 a její součástí je i úprava železničního přejezdu vlečky. Plánovaná obnova zahrnuje pokládku nového povrchu, stavební úpravy vodovodu, kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek.

Komunikace bude doplněna o nové chodníky a stavební úpravy počítají i s výměnou veřejného osvětlení a nutnými přeložkami ostatních inženýrských sítí. Práce budou plynule pokračovat až do 30. dubna 2010, ale nejdůležitější stavební úpravy budou provedeny do konce letošního roku. 

"Na tento rozsáhlý projekt s názvem České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice, byla uzavřena 30. ledna letošního roku s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Po úspěšném ukončení a předání stavby bude právě z tohoto operačního programu poskytnuta dotace ve výši 13 855 027 korun. Celkové náklady projektu podle rozpočtu činí 41 168 827 korun včetně DPH," vyčísluje náměstek primátora František Jelen. 

www.europa.eu