Koalice v roce dva

Plnění koaličního programu v roce 2011Na výše uvedeném odkaze najdete komentovaný přepis programové přílohy koaliční smlouvy uzavřené na léta 2010 až 2014. Jednotlivé položky programu jsou okomentovány (kurzívou) s vyhodnocením, jaký pokrok byl v dané oblasti učiněn v roce 2011.

Koalice na českobudějovické radnici je tvořena hnutím Občané pro Budějovice (15 zastupitelů ze 45, 4 radní z 11), Českou stranou sociálně demokratickou (10 zastupitelů, 5 radních) a TOP 09 (5 zastupitelů, 2 radní).

Informace o vrcholném vedení města, tedy primátorovi a jeho náměstcích včetně rozdělení jejich kompetencí.

Jmenný přehled všech zastupitelů a radních.

 

Primátor Juraj Thoma (HOPB)Vážení přátelé,

vedení města si odškrtnulo rok ve funkci a skládá vám z něj účty. Je to zatím jen jeden rok ze čtyř, ale i přesto si troufám možná trochu neskromně tvrdit, že nám podařil kus práce. Leccos z našeho programu už můžeme přesunout do kolonky „splněno“, další věci jsme alespoň rozpracovali.

Osobně jsem rád, jak jsme pokročili v tom nejdůležitějším – oblasti veřejných zakázek a správy financí. Začali jsme zveřejňovat smlouvy uzavřené městem a odkryli je tak vaší kontrole, připravili jsme novou přísnější směrnici na zadávání veřejných zakázek, zavedli sdružené nákupy města a jeho organizací a začali soutěžit dodávky služeb pomocí naprosto průhledných e-aukcí. Úspory činí 72 miliony korun! Miliony, které můžeme použít na další investice.

Ani v oblasti dopravy jsme ve spolupráci s Jihočeským krajem nezaháleli. Byla otevřena první část zanádražní komunikace, letos se bude stavět další úsek, příští rok další. Byl zahájen proces změny územního plánu, která umožní postavit Severní spojku, jež ulehčí Strakonické o 20 tisíc aut denně. Zavedli jsme nový systém MHD, rozšířili noční linky a vrátili na nich standardní jízdné, bude se stavět cyklostezka Nemanice-Borek.

Pokročili jsme ve všech oblastech. Přesvědčit se můžete sami na této stránce, kde jsou z koaliční smlouvy ocitovány naše sliby a k nim doplněn komentář, jak je plníme.

Juraj Thoma, primátor