Komunální volby se blíží

Dne 5.8.2014 v 16.00 hodin ukončil správní odbor magistrátu příjem kandidátních listin pro volby do zastupitelstev, které se týkají celkem 64 obcí ve správního obvodu České Budějovice. V zákonném termínu bylo celkem přijato 267 kandidátních listin, z toho pro volby do českobudějovického zastupitelstva 17 kandidátních listin.

Nejpozději do 23.8.2014 musí registrační úřad rozhodnout o případném vyškrtnutí kandidáta z kandidátní listiny, dále o její registraci či odmítnutí.

Dne 18.9.2014 se ve Sportovní hale uskuteční 1. zasedání okrskových volebních komisí, do nichž jsou přednostně zařazováni ti, které delegují jednotlivé kandidující strany. Neobsazená místa členů komisí budou doplněna z řad veřejnosti. Zájemci se mohou už nyní hlásit na správním odboru v Jeronýmově ulici, II. patro, kancelář č.312, nebo mohou volat na telefonní číslo 386 805 020, 386 805 024.

Podrobné informace o volbách do zastupitelstva Českých Budějovice najdete zde.