Komunitní centrum

Na sídlišti Máj bylo vybudováno Komunitní centrum, které bude sloužit převážně pro organizaci volného času dětí a mládeže. Provozovat zde budou svou činnost mateřské centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, bude zde zřízen klub pro seniory, poradenské centrum a bude zde sídlit městská policie.


Termín realizace: 11/2012 - 01/2015


Celkový rozpočet projektu: 77 809 046,54 Kč


Dotace: 44 841 290,75 Kč

 

www.europa.eu