Komunitní centrum na sídlišti Máj

Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež - mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, středisko primární prevence, dále sociální poradenství - občanské poradenství a poradenství pro ženy a dívky v nouzi, doplňkovou funkcí je služebna městské policie.

Předpokládaný termín zahájení:
05/2013

Předpokládaný termín ukončení:
04/2014

Stavba bude spolufinancovaná z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center.

Logo ROP

Klub seniorů v Komunitním centru Máj

/ Provozní doba a programy akcí v Klubu pro seniory v KC Máj. / Více

Poradenské centrum v Komunitním centru Máj

/ Poradenské služby, provozní doba, přehled organizací. / Více

Komunitní centrum otevře v létě

/ Myšlenka výstavby komunitního centra v českobudějovickém sídlišti Máj vznikla už v roce 2008. Během léta dojde k jejímu naplnění a novostavba bude dána k užívání veřejnosti. / Více

Vizualizace na Youtube

/ Prohlédněte si podobu budoucího centra na několika krátkých videozáznamech, které pro Vás připravil autorský ateliér SLA. / Více

Architektonická soutěž a vizualizace vítězného návrhu

/ Město na podobu Komunitního centra na sídlišti Máj vyhlásilo architektonickou soutěž. Uvnitř si můžete prohlédnou jednotlivé návrhy, které se jí zúčastnily, i podrobnější vizualizici vítězného návrhu. / Více

Veřejné projednání s občany Máje

/ Prezentace vítězného návrhu přímo obyvatelům Máje se konala 15. února 2011 v ZŠ Máj II. / Více

Komunitní centrum na sídlišti Máj - základní údaje

/ Základní informace o projektu komunitního centra včetně zadávací dokumentace. / Více