Komunitní centrum na sídlišti Máj - základní údaje

Předmětem zakázky je vybudování objektu Komunitního centra na sídlišti Máj v Českých Budějovicích dle dokumentace zpracované atelierem SLA s.r.o.

Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež - mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, středisko primární prevence, dále sociální poradenství - občanské poradenství a poradenství pro ženy a dívky v nouzi, doplňkovou funkcí je služebna městské policie.

Předpokládaný termín zahájení plnění:
05/2013

Předpokládaný termín ukončení plnění:
max. do 30.04.2014

Předpokládaná hodnota zakázky:
max. 60 mil. Kč bez DPH

Přímý odkaz na zadávací dokumentaci.

Stavba bude spolufinancovaná z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center.

Logo ROP