Komunitní centrum otevře v létě

Již toto léto zahájí činnost Komunitní centrum Máj. „Myšlenka výstavby komunitního centra v českobudějovickém sídlišti Máj vznikla už v roce 2008. Během léta dojde k jejímu naplnění a novostavba bude dána k užívání veřejnosti. Klíčové jsou činnosti, které komunitní centrum naplní. Velmi spoléháme například na Salesiánské středisko, jež dlouhodobě působí ve volnočasových aktivitách pro děti a odvádí velmi kvalitní a záslužnou práci. Počítáme také s mateřským centrem a klubem seniorů. Stálou služebnu tam bude mít městská policie. Primárně by mělo centrum sloužit všem občanům sídliště. Technické záležitosti bude řešit Správa domů,“ konstatuje náměstek primátora Petr Podhola s tím, že tamní obyvatelé jsou o centru informováni prostřednictvím letáčků, které najdou ve svých poštovních stránkách. „Celkem je to dvanáct tisíc kusů,“ uzavřel náměstek.

Stavba bude spolufinancovaná z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center.