Koncepce bydlení statutárního města České Budějovice

Cílem této koncepce je jasně vymezit oblasti zájmu v otázce bydlení v bytech ve vlastnictví města České Budějovice, kterých je v době zpracování této koncepce 1814. To představuje jen velmi malou část z celkového podílu počtů bytů v Českých Budějovicích, ale na druhou stranu město je a bude významným aktérem při rozvoji bydlení. Politická reprezentace města má mnoho dobrých důvodů se odpovědně zabývat nastavením tohoto rozvoje, specifikovat jednotlivé priority a hledat nové cesty k rozšíření městského bytového fondu.

V následujících letech bude prostřednictvím této koncepce docházet ke změnám, které mají za cíl hospodaření s městskými byty zpřehlednit, zkvalitnit, modernizovat a vymezit pravidla pro jejich přidělování. Tato koncepce tyto změny jasně popisuje a definuje jejich účel. Významnou novinkou je vytvoření jednotného místa pro předávání informací pro občany, a to v podobě tzv. Kontaktního místa pro bydlení. Zde bude moci každý zájemce o městský byt získat základní informace o aktuálních nabídkách bytů, o systému jejich přidělování, a případně požádat i o další pomoc a podporu při řešení problémů s bydlením.

Dalším důležitým prvkem koncepce je jasné vymezení systému dostupného bydlení, které bude určeno pro osoby v životní nouzi.

Smyslem tohoto nově nastaveného systému není poskytovat levné byty, ale poskytovat dostupné byty s nabídkou doprovodných služeb sociální pomoci a podpory tak, aby si nájemce takového bytu své bydlení nejen udržel, ale v procesu životních změn mohl dále aktivně pokračovat.

Dokumenty ke stažení

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 15. 1. 2020.