Koněspřežka v jihočeské metropoli

Replika unikátní koněspřežní železnice, která jako první jezdila na evropském kontinentu v prvé polovině 19 století a spojovala rakouský Linec s Českými Budějovice, možná vyrazí do ulic v historickém jádru jihočeské metropole už v roce 2006.

„Město již vybralo zpracovatele projektové dokumentace, která je nezbytná pro vydání územního rozhodnutí a následně pro stavební povolení. Ze tří uchazečů předložila nejlepší návrh firma IKP Consulting,“ uvedl statutární náměstek primátora Juraj Thoma. Dodal, že vítězná firma předložila nejen realistický a dobře zpracovaný harmonogram, ale má i zkušenosti s projektováním kolejové dopravy, což je pro celý projekt významné, neboť koněspřežka se bude posuzovat z hlediska zákona jako kolejová dráha a proto se na ní budou vztahovat stejné předpisy jako na tramvajový provoz.

„Smlouva, která je před podpisem přepokládá, že projekt pro územní rozhodnutí bude hotový do poloviny letošního roku a přibližně do konce června  by mělo být už k dispozici pravomocné územní rozhodnutí. Ihned po té může město zažádat prostřednictvím krajského úřadu o finanční dotaci ze společného regionálního operačního programu. Pokud vše dobře dopadne, a osobně doufám, že ano, mohli bychom začít s vlastní stavbou  v příštím roce, protože konečná tendrová dokumentace by měla být hotova v listopadu letošního roku,“ zdůraznil náměstek Thoma.

Jak připomněl, stavět by se mělo na etapy a zvolená varianta zasahuje do hustě zabydlených částí města jen minimálně. Trasa první etapy by měla začínat v Háječku, pokračovat ulicemi Biskupskou, Radniční a Českou až k Piaristické. Tou pak až do náměstí Přemysla Otakara II. a po jeho západní straně by se vracela zpět do Biskupské.

„Hodláme dodržet historickou trasu na níž by následně navázal úsek z České ulice na Husovu směrem k Zelené ratolesti, v této části je však nutné nejdříve vyřešit rezidenční parkování,“ konstatoval Juraj Thoma. Zdůraznil, že ještě před zahájením stavby představí město projekt všem obyvatelům, kteří ve zmíněné lokalitě bydlí a teprve po té požádá o uzemní rozhodnutí. „Chceme předejít zbytečným nedorozuměním a případným stížnostem. Věřím, že obyvatelé Budějovic vezmou chystanou atrakci za svou, neboť může posílit zájem turistů o město, což se zpětně projeví na lepší prosperitě lidí podnikajících v cestovním ruchu, ostatně víkendová instalace asi 250 metrů trasy měla v minulém roce obrovský úspěch,“ dodal náměstek.