Kontrolní den k sanaci májských škol

Zástupci města, rodičů, firmy SITA CZ, inspekční společnosti Foster Bohemia a ředitelé škol se dnes dopoledne sešli na dalším kontrolním dni k sanaci areálu ZŠ Máj I a II.

"Přesvědčili jsme se, že dekontaminační práce postupují podle schváleného harmonogramu. V současné době se dokončuje sanace pavilonů 231, 232, 423 a 424. Výjimku tvoří přízemí těchto budov, které přijde na řadu až v samém závěru prací. Vybourané už jsou všechny protipožární klapky, nové nainstaluje firma v následujících dnech. Příští týden se pracovníci sanační skupiny zaměří na suterén jídelny a pavilon 426, tedy jednu ze dvou tělocvičen. Žádné ze zkušebních měření provedených v již vyčištěných prostorách neprokázalo výskyt azbestových vláken," upřesnil náměstek primátora Kamil Calta.

 

Vyznačení pavilonů v areálu ZŠ Máj I, II

Protipožární klapky
(fotografie z Rámcového projektu sanace azbestu)

Vyznačení pavilonů v areálu ZŠ Máj I, II

Protipožární klapky