Kontrolní den k sanaci májských škol (16.2.)

Všechny práce probíhají v souladu se schváleným harmonogramem.

V tomto týdnu se pracovníci sanační skupiny zaměřili na pavilony 236 (jídelna), 235, 424 a 426 (tělocvičny). Po jejich vyčištění se budou sanovat šatny a přízemí pavilonů.

Po skončení sanace areálu (pravděpodobně během jarních prázdnin) bude v učebnách provedena montáž žaluzií a dalších okenních doplňků. Zakázku za 809 071,10 Kč bez DPH provede na základě usnesení rady města společnost Praktic s.r.o. z Pištína.

Příští kontrolní den na májských školách se uskuteční ve čtvrtek 23. února ve 14.30 hodin.