Kopie svatováclavské koruny bude k vidění v radnici

 

Svatováclavská koruna je jako česká královská koruna nejstarší a nejvýznamnější součástí korunovační klenotů. Její kopii, která je uložena na Karlštejně, si zájemci mohou vůbec poprvé prohlédnout ve výstavní síni radnice od 13. do 17. listopadu 2015 v rozšířených návštěvních hodinách, konkrétně 13.11. od 13.00 do 19.00 hodin a v dalších dnech od 8.00 do 19.00 hodin. Doplní tak letošní mimořádné výstavy, kdy se vedle pohřebních insignií krále Přemysla Otakara II. mohla veřejnost seznámit i s kopií císařské koruny.

„Na radnici se nám tak povedlo v jednom roce přivézt hned tři koruny panovníků a velký zájem veřejnosti, která je přicházela obdivovat, nás potěšil,“ říká náměstek primátora František Konečný s tím, že návštěvníkům výstavy korunovačních klenotů bude zdarma k dispozici drobná brožura pod názvem „Insignie českých králů v Budějovicích“. Na šestnácti stranách přinese jednak základní informace o historii a významu svatováclavské koruny a ostatních insignií, o místech jejich uložení, ale především o dočasných pobytech českých korunovačních klenotů v Českých Budějovicích v době nepřátelského ohrožení Prahy v letech 1631-1635. Text bude doplněn obrázky, vztahujícími se právě k ukrývání insignií v našem městě – kronikářské záznamy, účetní doklady o zabezpečení drahocenného pokladu a další dobové dokumenty.

Foto zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CopyCrownBohemia.jpg