Koronavirus postihl i konání svatebních obřadů

Od 22. října vstoupilo v platnost usnesení vlády ČR č. 1078, které omezuje konání svatebních obřadů. Od tohoto dne se může sňatku nebo prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství účastnit maximálně 10 osob včetně oddávajícího, matrikáře, eventuálně tlumočníka a varhaníka. Toto omezení platí jak v případě obřadů konaných uvnitř budov, tak venku.

Na matričním úřadě Magistrátu města České Budějovice zaznamenávají v posledních dnech značný zájem o odklad termínů svatebních obřadů na rok 2021. Snoubenci jsou kontaktováni pracovnicemi matriky, aby byli předem informováni o všech nových opatřeních a omezeních.

Další opatření pro průběh a podmínky konání obřadu:

  • Snoubenci a osoby účastnící se sňatečného obřadu nebo registrovaného partnerství nemusí mít v průběhu obřadu ochranné prostředky dýchacích cest
  • Matrikáři a oddávajícímu se doporučuje udržovat od svatebčanů odstup, kdy je to možné
  • Při pohybu svatebčanů po veřejných budovách mimo místo obřadu je povinné mít nasazenou ochranu dýchacích cest
  • Každá podepisující se osoba bude mít k dispozici vlastní psací potřebu
  • Snoubenci a svědci přistupují k podpisu protokolu jednotlivě a dodržují vzájemné dvoumetrové rozestupy

Celé znění pokynu:

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22278141&doctype=ART

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 23. 10. 2020.