Kotle zničené povodněmi pomůže nahradit dotace

Upozorňujeme občany Jihočeského kraje, že Ministerstvo životního prostředí připravilo program na podporu výměny kotlů v oblastech postižených letošními povodněmi. Zájemci mohou poslat žádost o dotaci na e-mailovou adresu: povodne2013.kotle@sfzp.cz, resp. prostřednictvím datové zprávy.

Žádost je možné též odevzdat na krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR – Mánesova 3, 370 01 České Budějovice. Příjem žádostí probíhá do 30. srpna 2013, případně do vyčerpání přidělené částky 100 milionů korun.

Předmětem dotace je výměna stávajícího kotle na tuhá a plynná paliva znehodnoceného vlivem povodní v roce 2013 za nový účinný nízkoemisní tepelný zdroj. Výše dotace se bude lišit v závislosti na typu nově instalovaného kotle. 

Odkazy:

SFŽP – náležitosti k podání žádosti  (https://www.sfzp.cz/sekce/688/prilohy-xv---vymena-kotlu---povodne-2013/)