Kotlíkové dotace - základní info o 2. výzvě – příjem žádostí

 

Kotlíkové dotace – 2. kolo

Název krajského projektu:

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji

 

http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz  - na této webové adrese jsou k dispozici veškeré podrobné informace o kotlíkových dotacích, zejména podmínky pro 2. kolo kotlíkových dotací, výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla, dále pokyny jak postupovat při podání žádosti, informace o povinných přílohách k žádosti, příslušné dokumenty a formuláře včetně seznamu výrobků pro kotlíkové dotace.

Dále jsou zde k dispozici kontakty na jednotlivé pracovníky (administrátory projektů) z odboru evropských záležitostí (oddělení evropské integrace)   Krajského úřadu – Jihočeský kraj, na které se lze obracet s případnými dotazy.

Základní informace:

Dne 30. 10. 2017 bude zahájen příjem žádostí pro 2. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji - výhradně elektronicky s následným doložením podepsaného výtisku a povinných příloh.

Vyhlášení výzvy a zveřejnění dokumentace 29. 9. 2017. Veškerá dokumentace k podání žádosti o kotlíkovou dotaci je k dispozici v sekci Výzvy na výše uvedené webové adrese Jihočeského kraje.

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3. a vyšších emisních tříd).

Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit.

Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp. a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu. V druhém kole nebudou podporovány ani nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.

Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat mikro energetické opatření.

Uznatelnost nákladů – zpětně od  15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.