Krajinářská tvorba Adolfa Trägra jako příspěvek k oslavám založení Českých Budějovic - výstava

Adolf Träger. Krajiny domova

10. července – 30. srpna 2015

Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie ulice U Černé věže 22, České Budějovice

otevřeno denně 9 – 18 hod. (v neděli vstup zdarma)

www.ajg.cz

kurátor výstavy: Hynek Látal

Výstava pořádaná ku příležitosti připomenutí padesátého výročí úmrtí českobudějovického rodáka Adolfa Trägra (1888 – 1965) představuje krajinářskou tvorbu této významné postavy kulturního života jihočeské metropole. Jádrem výstavy je skupina děl ze sbírek AJG, doplněná o zápůjčky ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a dále z rodiny Trägrových potomků i dalších soukromých majitelů.

Trägrovy krajiny mohou často sloužit jako dokument o stavu města a jeho okolí v období desátých až šedesátých let 20. století. Tento aspekt do velké míry konvenuje s Trägrovým přístupem ke kulturnímu dědictví, neboť se po celý život aktivně angažoval v zachování a péči o památky a historické urbanistické hodnoty města. Obrazy Adolfa Trägra jsou ale především vynikajícími malířskými díly, která se vyznačují nadčasovostí výtvarného výrazu. Träger totiž dokázal impresionistické východisko své tvorby přetavit ve velmi osobitý malířský rukopis, který si i přes postupné dílčí proměny zachoval snadno rozpoznatelný charakter.

Právě spojení zmíněného dokumentárního charakteru Trägrových obrazů a jeho osobitého, nadčasového rukopisu činí z těchto prací pozoruhodnou součást českého kulturního dědictví. Vztah k němu budou mít zřejmě především rodáci, znalci a milovníci Českých Budějovic a jižních Čech. Cílem této výstavy, která probíhá po dvaceti letech od poslední větší autorovy monografické výstavy v AJG, je umožnit divákům zhlédnout originály Trägrových obrazů, jinak skrytých v depozitářích institucí a domech soukromých majitelů.

K výstavě je vydána doprovodná publikace s texty Daniela Kováře, Hynka Látala a Daniely Růžičkové o rodině, životě a díle Adolfa Trägra.Tisk katalogu podpořily: společnost Čevak a.s. a tiskárna Karmášek.