Krajské setkání 2017

Dne 6. 4. 2017 proběhlo na Krajském úřadě v Českých Budějovicích setkání SMO ČR - Krajské setkání 2017. Úvodní slovo převzal primátor města Jiří Svoboda a tím tuto akci zahájil. Setkání se konala se od února do dubna v celé České republice.

Akcí v regionech se zúčastnilo přes 1 000 lidí, kromě představitelů radnic byli mezi nimi i vrcholní činitelé veřejného a státního sektoru – hejtmani, poslanci, senátoři, ředitelé a další zástupci státních úřadů i soukromých společností. Mezi témata samospráv patřila např. novela zákona o obcích, financování školství, veřejné opatrovnictví, informační systémy a ochranu osobních údajů, změnu malých rozpočtových pravidel, změny RUD, kontroly ve veřejné správě, rozpočtovou odpovědnost, sociální bydlení, zákon o hazardních hrách, zákon o odpadech a stavební zákon.

Účastníci se dozvěděli rovněž o posledním vývoji současného projektu Svazu – Posilování administrativní kapacity obcí na bázi mezi obecní spolupráce. S informacemi vystoupili rovněž zástupci Státního fondu životního prostředí a České školní inspekce. Pracovníci Úřadu práce představili novinky ve veřejné službě.