Krajské volby budou v říjnu

Na území města České Budějovice se uskuteční volby do zastupitelstva Jihočeského kraje v pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020. „Magistrát města v návaznosti na žádost Ministerstva vnitra ČR o spolupráci ve věci tisku a distribuce hlasovacích lístků a jiných volebních materiálů provedl aktualizaci rozdělovníku volebních materiálů, kontrolu správného počtu voličů, okrsků a obcí spadajících pod jednotlivá distribuční místa a pod jednotlivé registrační úřady. Dále zaktualizoval kontakty na zaměstnance, kteří budou tyto volby zabezpečovat,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Volební proces zahájený vyhlášením termínu konání bude následně pokračovat zabezpečením volebních místností a registrací kandidátních listin, kterou provede Krajský úřad Jihočeského kraje. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx.

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 8. 6. 2020.