Křižovatka Jírovcova x Pekárenská bude osazena semafory

Rekonstrukce křižovatky Jírovcova x Pekárenská začne 13.4.2018.

„Hlavním důvodem stavebních úprav je zvýšení bezpečnosti. Místo je velmi frekventované a v minulosti tam docházelo k častým nehodám. Vyslyšeli jsme také přání tamních obyvatel, kteří o úpravy město oprávněně žádali. Rekonstrukce bude spočívat v rozšíření křižovatky o odbočovací pruhy vlevo do Jírovcovy ulice v obou směrech, frézování a následné úpravě povrchů. Součástí těchto úprav bude i překládka dvou sloupů trakčního vedení a instalace světelného signalizačního zařízení,“ popisuje chystané změny za 11,5 milionu korun náměstek primátora František Konečný s tím, že realizace bude probíhat po šesti etapách od 13. 4. do 7. 8. 2018 za částečně omezeného provozu v inkriminované křižovatce a jejím bezprostředním okolí.

„Po celou dobu stavebních úprav bude zajištěn bezpečný průjezd vozidel MHD s výjimkou doby nutné pro přeložení trakčního vedení. V rámci realizace druhé etapy bude dočasně přesunuta zastávka Jírovcova za křižovatku ulic Pekárenská a Jírovcova. V průběhu šesté etapy bude jen po dobu nezbytně nutnou zrušena zastávka Jírovcova bez náhrady, stane se tak ale pravděpodobně pouze v sobotu, neděli či ve státem uznaný svátek. Linka č. 24 bude místem projíždět po celou dobu v běžných časových intervalech,“ dodává náměstek primátora František Konečný.

Etapa 1 a 6

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Harmonogram

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 10. 4. 2018.